Mạng 5G cung cấp thông tin liên lạc nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Chúng mở ra cánh cửa cho các kết nối mới thú vị với mạng Internet of Things, lái xe tự động, không dây cố định băng thông rộng và xem video nhanh hơn. Cung cấp 5G thực hiện kiểm tra từ đầu đến cuối Lớp 1–7, đo lường chính xác và các giải pháp khả năng hiển thị mạng sâu để giảm rủi ro phát triển và vận hành 5G trên toàn hệ sinh thái.

0961542599